జట్టు నిర్వహణ

జట్టు నిర్వహణ యొక్క 147 నియమాలు

ఒక ఆలోచన

అన్ని సమస్యలను స్వయంగా పరిష్కరించే బదులు, సమస్యలను పరిష్కరించడంలో మంచి వ్యక్తుల సమూహాన్ని పెంపొందించుకోండి!

నాలుగు సూత్రాలు

1) ఉద్యోగి పద్ధతి సమస్యను పరిష్కరించగలదు, అది తెలివితక్కువ పద్ధతి అయినప్పటికీ, జోక్యం చేసుకోకండి!
2) సమస్యకు బాధ్యతను కనుగొనవద్దు, ఏ పద్ధతి మరింత ప్రభావవంతంగా ఉంటుందో దాని గురించి మరింత మాట్లాడేలా ఉద్యోగులను ప్రోత్సహించండి!
3) ఒక పద్ధతి విఫలమైంది, ఇతర పద్ధతులను కనుగొనడానికి ఉద్యోగులకు మార్గనిర్దేశం చేయండి!
4) సమర్థవంతమైన పద్ధతిని కనుగొనండి, ఆపై మీ సబార్డినేట్‌లకు నేర్పించండి; సబార్డినేట్‌లకు మంచి పద్ధతులు ఉన్నాయి, నేర్చుకోవడం గుర్తుంచుకోండి!

ఏడు మెట్లు

1) సౌకర్యవంతమైన పని వాతావరణాన్ని సృష్టించండి, తద్వారా ఉద్యోగులు సమస్యలను పరిష్కరించడానికి మంచి ఉత్సాహం మరియు సృజనాత్మకతను కలిగి ఉంటారు.
2) ఉద్యోగుల భావోద్వేగాలను నియంత్రించండి, తద్వారా ఉద్యోగులు సమస్యలను సానుకూల కోణం నుండి చూడవచ్చు మరియు సహేతుకమైన పరిష్కారాలను కనుగొనవచ్చు.
3) లక్ష్యాలను స్పష్టంగా మరియు ప్రభావవంతంగా చేయడానికి ఉద్యోగులను లక్ష్యాలను చర్యలుగా విభజించడంలో సహాయపడండి.
4) ఉద్యోగులు సమస్యలను పరిష్కరించడంలో మరియు లక్ష్యాలను సాధించడంలో సహాయపడటానికి మీ వనరులను ఉపయోగించండి.
5) ఉద్యోగి ప్రవర్తనను ప్రశంసించండి, సాధారణ ప్రశంసలు కాదు.
6) ఉద్యోగులు పని పురోగతిని స్వీయ అంచనా వేయనివ్వండి, తద్వారా ఉద్యోగులు మిగిలిన పనిని పూర్తి చేయడానికి ఒక మార్గాన్ని కనుగొనవచ్చు.
7) "ఎదురుచూడండి" అని ఉద్యోగులకు మార్గనిర్దేశం చేయండి, "ఎందుకు" అని తక్కువ అడగండి మరియు "మీరు ఏమి చేస్తారు" అని మరింత అడగండి