గ్రాఫైట్ అచ్చు

  • Application Of Graphite Mould

    గ్రాఫైట్ అచ్చు యొక్క అప్లికేషన్

    ఇటీవలి సంవత్సరాలలో, డై మరియు అచ్చు పరిశ్రమ వేగంగా అభివృద్ధి చెందడంతో, గ్రాఫైట్ పదార్థాలు, కొత్త ప్రక్రియలు మరియు పెరుగుతున్న డై మరియు అచ్చు కర్మాగారాలు డై మరియు అచ్చు మార్కెట్‌పై నిరంతరం ప్రభావం చూపుతున్నాయి. గ్రాఫైట్ క్రమంగా మంచి భౌతిక మరియు రసాయన లక్షణాలతో డై మరియు అచ్చు ఉత్పత్తికి ప్రాధాన్యతనిచ్చే పదార్థంగా మారింది.